Na Jahorini je 08. i 09. Maja održana sesija strateškog planiranja Mreže pravde gdje je Prava za sve učestvovala kao jedna od članica. Sesija strateškog planiranja se sastojala iz dva dijela, kreativne radionice na kojoj se vršilo informiranje i edukacija o savremenim audio-vizuelnim metodama za promociju nevladinog sektora te drugi dio na kojem se vršila revizija misije i ciljeva Mreže pravde te se dale ideje za reformu resursnog centra Mreže.