Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u saradnji s USAID-om i nevladinim organizacijama Prava za sve i Hope and Homes for Children organizuje javne konsultacije na temu Prezentacija javne politike o razvoju udomiteljstva u Federaciji BiH. Rasprava će se održati 26. juna/lipnja 2014. godine u Sarajevu u hotelu Evropa.