U ponedjeljak, 15.09. je održan novi sastanak Ekspertne radne grupe, koju su oformila Prava za sve u okviru projekta Zagovarači/ce društvenih promjena, finansiran od strane Norveške Ambasade u Sarajevu, a koja je sastavljena od predstavnica Kluba Parlamentarki FBiH i predstavnika i predstavnica Organizacija civilnog društva. Diskutovalo se o aktuelnim pitanjima i problemima s kojima se susreću organizacije civilnog društva u svakodnevom djelovanju te o načinima saradnje sa predstavnicama zakonodavne vlasti.