Danas je u Sarajevu, u Hotelu Bosnia, održana Javna prezentacija Smjernica za razvoj zakonodavstva i politika jednakih mogućnosti. Sastanku su prisustvovali predstavnici nevladinog sektora te predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti Bosne i Hercegovine koji su imali priliku da se upoznaju sa ovim, jedinstvenim dokumentom u ovoj oblasti a koji bi, prema riječima učesnika i učesnica svima zajedno trebao biti od pomoći prilikom kreiranja budućih zakona, politika i aktivnosti.Nakon uvodnih riječi i podravljanja od strane direktorice organizacije Prava za sve, Diane Šehić, prezentacija je nastavljena kroz dvije sesije, gdje je u okviru prve, Fedra Idžaković, također iz organizacije Prava za sve, koji su kooautori publikacije, iznijela trenutne probleme iz oblasti socijalne zaštite te dala i konkretne preporuke za unaprijeđenje situacije, a koje su i sadržane u okviru publikacije. Među ostalim, naglasak je stavljen na jačanje uloga parlamenata u praćenju zakona, reformu kompletnog sistema socijalne zaštite ali i reformu uloge i ustrojstva Centara za socijalni rad. Osim toga, ponovno je aktualizirano pitanje  baze podataka u domeni socijalne zaštite koje bi onemogućilo poklapanje podataka, a u cilju izbjegavanja mogućnost primanja naknada iz socijalnog osiguranja po više osnova ali i višestruko oporezivanja. Podcrtano je i da se mora aktivnije raditi na unaprijeđenju aktivacijskih mjera za osobe sa invalidetom a u cilju njihove uspješnije integracije u društvo, što je i konačni cilj cijelog koncepta socijalnog osiguranja u Bosni Hercegovini, koji bi u konačnici uveliki doprinio jačanju ovog stuba društva.

 

U nastavku prisutnima se obratila Vesna Vukmanić, predstavnica Inicijative i Civilne Akcije, nevladine organizacije iz Sarajeva, također jedna od kooautorica Smjernica koja se fokusirala na sistem zdravstvene zaštite, navodeći podatakda ukupno 13,5 % građana Bosne i Hercegovine nije uključena ni na koji način u sistem zdravstvene zaštite, iako prema važećem zakonodavstvu Bosne i Hercegovine, niti jedna građanin i građanka ne bi trebali biti isključeni iz ovog sistema. Istaknu je i problem nedovoljne saradnje između entiteta u Bosni  i Hercegovini, usljed čega građani moraju da putuju mnogo više kako bi ostvarili svoja prava na zdravstveno osiguranje, no što bi to morali da postoji efikasan sistem regresne naplate potraživanja iz zdravstvenog osiguranja između entiteta kao što to postoji između Bosne i Hercegovine i susjednih nam država. Još jedan od gorućih problema trenutno je i neusaglašenost zdravstvenog sistema se međunarodnim standardima, koji se posebno ogleda u zakonom utvrđenom roku za prijavu na biro nakon završetka srednjeg obrazovanja, gubitka zaposlenja ili kojeg drugog slučaja prestanka radnog odnosa, usljed čega građani i građanke zbog neinformisanosti, vrlo često, gube prava na zdravstveno osiguranje.

Učesnici i učesnice su pozdravili ovu aktivnost Prava za sve i Inicijative i Civilne Akcije iz Sarajeva, koji su zajednički sa Ekspernom radnom grupom sačinjenom od predstavnika i predstavnica Kluba Parlamentarki Parlamenta Federacije BiH i Organizacija civilnog društva, sačinili ove Smjernice, te istakli da je uključivanje civilnog društva u procese donošenja zakona odista od iznimnog značaja, posebno iz razloga što civilni sektor posjeduje stručnost, koja nažalost, vrlo često nedostaje predstavnicima Institucija vlasti. Ono što međutim unosi nadu, i doprinosi pozitivnom dojmu svih jeste vidljivo jača saradnja civilnog društva i predstavnica i predstavnika Institucija, koji se sve više uključuju u ovakve aktivnosti i pokazuju veći entuzijazam u procesima zajedničkog djelovanja. Potvrda tome jeste  odazivanje pozivu predstavnika Institucija Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine, koji su jasno izrazili spremnost i za buduću saradnju i djelovanje na istim i sličnim pitanjima, a u čemu bi svima i dokument, kao što su ove Smjernice, trebao pomoći.