PRAVA ZA SVE, zajedno sa dvije partnerske organizacije, radi na razvijanju antidiskrimnacijskih kampanja zasnovanih na istraživanjima i argumentaciji: sa “Nešto više” kreiramo antidiskriminacijske kampanje za unaprijeđenje inkluzije djece u školama na Kantonu Sarajevo; sa “Bolja budućnost” finaliziramo rezutate istraživanja o diskriminaciji u romskim zajednicama u Kantonu Tuzla.

Pratite nas preko društenih mreža i medija.