PRAVA ZA SVE nastavlja sa ciklusom edukacija o pružanju praktične pomoći žrtavama diskriminacije i borbi protiv diskriminacije za OCD i marginalizovane zajednice. Ovaj put smo organizovali dvije edukacije za mlade, predstavnike OCD iz cijele BiH.

Tema prve edukacije je bila Šta je diskriminacija, kako je prepoznati i zaštiti se. Učesnici su kroz interaktivnu diskusiju učili šta je diskriminacija i koji su oblici diskriminacije. Zatim, na razumljiv način i kroz inovativan pristup su im predstavljeni pravni mehanizmi zaštite od diskriminacije.

Kako koristiti savremene tehnologije - slika1

Kako koristiti savremene tehnologije – slika2

Kako koristiti savremene tehnologije – slika3

Kako koristiti savremene tehnologije – slika4

Tema druge edukacije je bila Anti-diskriminacijsko zagovaranje: Kako koristiti savremene tehnologije u AD zagovaranju. Na ovoj edukaciji mladi su stekli osnovna znanja o AD zagovaranju i različitim zagovaračkim aktivnostima kao i osnovnim elementima planiranja medijske kampanje.

Sta je diskriminacija kako je prepoznati i zastiti se - slika1

Sta je diskriminacija kako je prepoznati i zastiti se - slika2

Sta je diskriminacija kako je prepoznati i zastiti se – slika3

Sta je diskriminacija kako je prepoznati i zastiti se – slika4

Sta je diskriminacija kako je prepoznati i zastiti se - slika5