PRAVA ZA SVE je u okviru programa edukacija o zaštiti od diskriminacije organizirala dvije radionice za studente i aktiviste OCD iz cijele BiH.

radionice za studente i aktiviste OCD 6

radionice za studente i aktiviste OCD 8

Tema prve radionice je bila: “Šta je diskriminacija, kako je prepoznati i zaštiti se” Učesnici su kroz predavanje kao I interaktivnu diskusiju učili šta je diskriminacija, kako razlikovati diskriminaciju od kršenja ljudskih prava, te koji su oblici diskriminacije. Kroz grupni rad, vježbali su kako koristiti pravne mehanizme zaštite od diskriminacije, analizom imaginarnih slučajeva diskriminacije.

radionice za studente i aktiviste OCD 5

radionice za studente i aktiviste OCD 4

Tema druge radionice je bila Anti-diskriminacijsko zagovaranje: “Osnovni principi I zagovaranje u BH praksi.” Na ovoj radionici mladi su stekli osnovna znanja o AD zagovaranju i zagovaračkim aktivnostima, kao i osnovnim elementima planiranja uspješne kampanje. Kroz rad u radnim grupama sačinili su AD zagovaračku kampanju uz medijske elemente na zadate teme.

 

radionice za studente i aktiviste OCD 3

radionice za studente i aktiviste OCD 2

 

radionice za studente i aktiviste OCD 1