U junu 2019. godine u Sarajevu je upriličena svečana ceremonija potpisivanja Sporazuma o uspostavljanju i saradnji ERSE mreže (Edukacija – Reforma – Sigurnost – Egzistencija) između Udruženja „Prava za sve“ u partnerstvu sa organizacijom „Budućnost“ Modriča i studentskih organizacija, akademske i poslovne zajednice, te relevantnih institucija.

Sporazum je potpisan u okviru projekta „Studentskom praksom brže do posla“, koji finansijski podržava Evropska unija, čime je zvanično započela saradnja između učesnika sa ciljem uvođenja redovne studentske prakse u visoko obrazovanje. Ova međusektorska saradnja predstavlja značajan doprinos reformi visokog obrazovanja i podršci učenja zasnovanog na preduzetništvu, što će doprinijeti većem zapošljavanju mladih.

„U projekat su uključena udruženja poslodavaca i visokoškolske institucije, kao i predstavnici organizacija civilnog društva iz oba entiteta, što pokazuje da su za ovo pitanje zainteresovani svi u BiH i da se može provoditi reforma visokog obrazovanja, kvalitetno i kroz nevladin sektor“, izjavila je ministrica Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Elvira Dilberović, te dodala da će se ovim osnažiti studentska praksa u BiH.

„Evropska unija je prepoznala važnost prakse za studente i podržala projekat „Studentskom praksom brže do posla“ koji je prvi put napravio vezu između tržišta rada, obrazovnih programa i nas mladih, a koja će doprinijeti našoj pripremi za izazove koji nas očekuju nakon studija“, rekla je studentica Elma Baručija, koja trenutno obavlja studentsku praksu.

Sporazum ERSE 07

Sporazum ERSE 08