U novembru 2021. godine, Fondacija Kvinna till Kvinna organizovala je online Sedmicu zagovaranja (Consultancy Week) pred institucijama Evropske unije u Briselu na kojoj su učestvovale predstavnice ženskih organizacija civilnog društva iz zemalja Zapadnog Balkana.

Predstavnice PRAVA ZA SVE učestvovale su u ovom programu zagovaranja za rodnu ravnopravnost i veću uključenost žena i ženskih organizacija civilnog društva u procesu pridruživanja Evropskoj uniji pred zastupnicima_ama u Evropskom parlamentu, te predstavnicima_ama Direkcije Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju (DG NEAR), Radne grupe za područje Zapadnog Balkana (COWEB), Radne grupe za proširenje i zemlje koje pregovaraju o pristupanju EU (COELA) i Evropske službe za spoljnu akciju (EEAS).

Kroz niz sastanaka, upoznali smo predstavnike institucija Evropske unije sa stanjem ženskih ljudskih prava i rodne ravnopravnosti u različitim sektorima, sa posebnim osvrtom na nedavno objavljeni Izvještaj o napretku BiH i uz definisane preporuke za veću integraciju principa rodne ravnopravnosti u pripremi narednog izvještaja.

Poseban naglasak stavljen je i na političku krizu u kojoj se trenutno nalazi Bosna i Hercegovina i nedostatak provođenja neophodnih pravnih reformi. “Evropski put BiH je u drugom planu, i ne diskutuje se o pravnim rješenjima koja su važna za približavanje članstvu u Evropskoj uniji. Kandidatski status nikada nije bio dalje za BiH”, izjavila je Diana Šehić, direktorica PRAVA ZA SVE.