Ženska zagovaračka grupa koju čini 16 organizacija civilnog društva iz svih dijelova Bosne i Hercegovine razgovarala je 5. septembra 2022. godine sa ambasadorom Johannom Sattlerom o napretku Bosne i Hercegovine na evropskom putu te položaju i značaju žena.

Učesnice na ovom sastanku su poručile da je u ovom napetom političkom trenutku važno da se Evropska unija poveže sa svim građanima i građankama koji dijele evropske vrijednosti jer je ta podrška od ključne važnosti za promjene u društvu i vraćanje zemlje na evropski put. Ženske organizacije se decenijama snažno zalažu za ljudska prava, demokratiju, mir i vladavinu prava, te su prirodni saveznici Evropskoj Uniji na tom putu. Predstavile su svoje preporuke za naredni godišnji izvještaj o BiH koji će biti predstavljeni uskoro i u Briselu pred nadležnim institucijama Evropske Unije kao i ranijih godina.

Žene čine više od polovine stanovništva u BiH i zakonom im je garantovana ravnopravost u svim oblastima života i rada, ali to ne vidimo u praksi. Učesnice na sastanku su poručile da se mora osigurati ravnopravno uključivanje žena u procesu evropskih integracija, kao i reformskim procesima, kako političkim, tako i ekonomskim, jer to se tiče svih nas.

Pozvale su Evropsku uniju da otvori široki dijalog sa civilnim društvom o svim pitanjima od značaja za Bosnu i Hercegovinu obavezno uključujući žene i ženske organizacije i tako podrži razvoj demokratije i ravnopravnost svih građana i građanki u Bosni i Hercegovini.