PRAVA ZA SVE zagovaraju u Briselu

PRAVA ZA SVE zagovaraju u Briselu

U periodu od 3. do 8. novembra 2019. godine, Fondacija Kvinna till Kvinna organizovala je Sedmicu zagovaranja (Consultancy Week) u Briselu na kojoj su učestvovale predstavnice ženskih organizacija civilnog društva iz zemalja Zapadnog Balkana. Maida Omerćehajić, pravna...
PRAVA ZA SVE na 74. sesiji CEDAW Komiteta

PRAVA ZA SVE na 74. sesiji CEDAW Komiteta

U periodu od 24. do 31. oktobra 2019. godine, predstavnice ženskih organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine koje su doprinijele izradi Alternativnog CEDAW izvještaja (2013-17) učestvovale su na 74. sesiji CEDAW Komiteta u UN-u u Ženevi, kao i na From...
Studentske prakse: pravi put do radnog mjesta

Studentske prakse: pravi put do radnog mjesta

Prema dostupnim podacima, Bosnu i Hercegovinu svake godine napusti u prosjeku oko trideset hiljada ljudi. Većina njih iz svoje zemlje odlaze zbog egzistencijalnih razloga a među njima su i brojni mladi ljudi koji se nakon završenog školovanja susreću sa problemom...
Potpisan Sporazum o saradnji i principima rada ERSE mreže

Potpisan Sporazum o saradnji i principima rada ERSE mreže

U junu 2019. godine u Sarajevu je upriličena svečana ceremonija potpisivanja Sporazuma o uspostavljanju i saradnji ERSE mreže (Edukacija – Reforma – Sigurnost – Egzistencija) između Udruženja „Prava za sve“ u partnerstvu sa organizacijom „Budućnost“ Modriča i...