The Right to Health

The Right to Health

 The Right to Health Autor: World Health Organisation Vrsta: Ostali dokumenti Teme: Ekonomska, socijalna i zdravstvena prava Datum: 11.5.2014....
Evropska konvencija o ljudskim pravima

Evropska konvencija o ljudskim pravima

 Evropska konvencija o ljudskim pravima Autor: Evropski sud za ljudska prava Vrsta: Međunarodni dokumenti Teme: Ekonomska, socijalna i zdravstvena prava, Socijalna...
Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom

Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom

Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom Vrsta: Međunarodni dokumenti Tema: Ekonomska, socijalna i zdravstvena prava,Socijalna zaštita, Marginalizirane grupe, Diskriminacija Autor: UN Datum:...