Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom

Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom

Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom Vrsta: Međunarodni dokumenti Tema: Ekonomska, socijalna i zdravstvena prava,Socijalna zaštita, Marginalizirane grupe, Diskriminacija Autor: UN Datum:...