Tokom 2019. godine, PRAVA ZA SVE učestvovala su u regionalnom istraživačkom projektu “Finansiranje ženskog pokreta na Zapadnom Balkanu” i koordinirala istraživački proces u Bosni i Hercegovini, uz finansijsku podršku Fondacije Kvinna till Kvinna i regionalnu koordinaciju Kosovo Women’s Network.

Rezultat projekta je publikacija “Where’s the Money for Women’s Rights?” (“Gdje je novac za ženska prava?”), u kojoj su na osnovu obavljenih intervjua sa ženskim organizacijama civilnog društva i donatorima u Albaniji, BiH, Crnoj Gori, Kosovu, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji predstavljena dosadašnja postignuća, trendovi finansiranja i potrebe ženskog pokreta.

Publikacija je predstavljena na online prezentaciji 9. juna 2020. godine, na kojoj su se prisutnim obratili generalna sekretarka Fondacije Kvinna till Kvinna Petra Tötternam Andorff, Lisa Bjuggstam iz Stalne delegacije Švedske u EU, potpredsjednica Evropskog parlamenta Katarina Barley, te Massimo Mina i Liselotte Isaksson iz Direkcije Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju (DG NEAR). Rezultate istraživanja i preporuke predstavila je Nicole Farnsworth, glavna istraživačica iz Kosovo Women’s Network.

Maida Omerćehajić, pravna savjetnica u Udruženju PRAVA ZA SVE, na prezentaciji je govorila o važnosti podržavanja ženskih prava tokom pandemije COVID-19. “Pandemija je neproporcionalno više pogodila žene, a time i rad ženskih organizacija civilnog društva. Njihov rad je otežan ne samo kada se radi o pružanju usluga, već i o zagovaranju za učešće u donošenju odluka i za ostvarivanje zdravstvenih, socijalnih i ekonomskih prava žena. Podržavanje rada ženskih organizacija znači podržavanje zastupljenosti ženskih glasova u svim sektorima”, izjavila je Omerćehajić.

Rezultati istraživanja ukazuju na važnost razvijanja dijaloga između donatora i ženskih organizacija civilnog društva o potrebama sektora, najboljim načinima da se odgovori na potrebe, kao i najboljim metodama za unapređivanje rodne ravnopravnosti.