NOVOSTI

Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u proces pristupanja EU 8. Februara 2024. - U okviru regionalnog projekta kojim se nastoji ostvariti unaprjeđenje rodne ravnopravnosti krozproces evropskih integracija izradili smo Izvještaj o procjeni za BiH: „Integrisanje principa rodneravnopravnosti u proces pristupanja EU”. Cilj ovog izvještaja jeste praćenje i izvještavanje o dijelovimarelevantnim za proces pristupanja EU iz rodne perspektive.Na javnoj promociji publikacije/izvještaja nakon prezentacije ključnih nalaza i preprouka, u diskusijisu […]
Panel diskusija: „ Alternativni izvještaj organizacija civilnog društva o provedbi Ženske Konvencije u BiH & Rodno zasnovano nasilje i Istanbulska konvencija” 4. Decembra 2023. - Mora se učiniti sve, od izmjene zakona do osiguranja njegove primjene, uspostvljanja protokola i sistema odgovornosti
Rodne analize: učešće žena u evropskim integracijama i reformskim procesima 6. Septembra 2023. - U okviru regionalnog projekta “Unaprjeđenje rodne ravnopravnosti kroz proces evropskih integracija”  izradili smo dvije značajne rodne analize kako bi ukazala na položaj žena u BiH u procesu evropskih integracija te njihovog učešća u važnim reformskim procesima. Rodna analiza “Zastupljenost žena na rukovodećim pozicijama javnih kompanija u BiH” ima za cilj ukazati na raspodjelu ekonomske moći […]
PANEL DISKUSIJA: “Kandidatski status Bosne i Hercegovine: Glas civilnog društva” 10. Januara 2023. - Danas na panel diskusiji govore isključivo žene: „Kreiramo prostor da se ženski glas, žensko znanje, ženski stavovi čuju u javnosti.“
Sastanak Ženske zagovaračke grupe sa ambasadorom Sattlerom 12. Septembra 2022. - Učesnice na ovom sastanku su poručile da je u ovom napetom političkom trenutku važno da se Evropska unija poveže sa svim građanima i građankama koji dijele evropske vrijednosti jer je ta podrška od ključne važnosti za promjene u društvu i vraćanje zemlje na evropski put
Organizacije civilnog društa počele proces pisanja Alternativnog CEDAW izvještaja 14. Juna 2022. - Prepoznato je da posebnu pažnju treba posvetiti pitanjima Romkinja, žena na selu, žena sa invaliditetom i LGBTIQ+ osoba, ali i drugih vulnerabilnih grupa
Sastanak Ženske zagovaračke grupe 11. Maja 2022. - Članice WAGa su razmijenile informacije o političkoj participaciji žena, realizaciji ekonomskih i socijalnih prava, problemima u zdravstvenom sektoru, porastu nasilja nad ženama
Kako su rodna ravnopravnost i proces pristupanja EU povezani i kako možemo doprinijeti unapređivanju rodne ravnopravnosti? 24. Marta 2022. - Pored Bosne i Hercegovine, kampanja se odvija u još četiri zemlje Zapadnog Balkana: Sjeverna Makedonija, Albanija, Kosovo i Crna Gora
Dodijeljeno 30 grantova u sklopu regionalnog projekta “Unapređivanje rodne ravnopravnosti kroz proces pridruživanja EU” 21. Januara 2022. - Dodijeljeni projekti, u iznosima do 15.000 € po grantu, koji će biti implementirani tokom narednih 18 mjeseci
Online diskusija – Civilno društvo u razgovorima o budućnosti zemlje: čuje li se ženski glas? 23. Decembra 2021. - Glas i stavovi građana i građanki, kao i civilnog društva se ne čuju u javnosti

Studentskom praksom brže do posla

Projekat implementira Udruženje Prava za sve u partnerstvu sa UG Budućnost Modriča uz
finansijsku podršku Evropske unije

SVE O STUDENTSKOJ PRAKSI

DONATORI 

PARTNERI

ČLANICA