NOVOSTI

Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga i odgovori na najčešće postavljana pitanja 22. Jula 2021. - Rok za podnošenje prijedloga: 30. juli 2021.
Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga 28. Juna 2021. - Rok za podnošenje prijedloga: 30. juli 2021.
JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za angažman edukatora_ice 16. Juna 2021. - Molimo sve zainteresovane za ovaj Javni poziv da se prijave i dostave svoju ponudu najkasnije do 30. juna 2021. godine do 16 sati.
Sastanak Ženske zagovaračke grupe 28. Aprila 2021. - Prisutne članice grupe razgovarale su i razmijenile informacije o političkoj participaciji žena, realizaciji ekonomskih i socijalnih prava, problemima u sektoru obrazovanja, porastu nasilja nad ženama, te smanjivanju prostora za djelovanje organizacija civilnog društva.
Da li je COVID-io nas? 17. Februara 2021. - Online diskusija o uticaju pandemije na žene u BiH, koja je poslužila i kao prilika za projekciju istoimenog filma i predstavljanje zagovaračkog dokumenta.
JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za angažman stručnjaka_inje 11. Februara 2021. - Molimo sve zainteresovane za ovaj Javni poziv da se prijave i dostave svoju ponudu najkasnije do 26. februara 2021.
JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za angažman edukatora_ice ili pravnog lica 11. Januara 2021. - Udruženje Prava za sve objavljuje javni poziv za podnošenje ponuda za angažman edukatora_ice ili pravnog lica, sa relevantnim iskustvom i referencama, za provođenje trening programa za potrebe projekta “Education Reform to secure youth employment through enterprise-based learning” koji udruženje “Prava za sve” provodi zajedno sa partnerskomorganizacijom UG “Budućnost” Modriča. Projekat finansijski podržava Evropska unija. Za […]
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za angažman edukatora_ice ili pravnog lica 22. Decembra 2020. - Za detaljne informacije o uslovima i načinu dostavljanja ponude, kao i o očekivanim rezultatima angažmana pogledajte opis zadataka
Online sastanak: Ženski savjetodavni odbor – Uključimo žene u procese promjena” 8. Decembra 2020. - Sastanak je bio prilika za predstavljanje analiza tekućih projekata implementiranih u BiH u periodu 2020/21 iz rodne perspektive
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za angažman konsultanta „Eksterni evaluator“ 4. Novembra 2020. - Molimo sve zainteresovane za ovaj Javni poziv da se prijave i dostave svoju ponudu najkasnije do 19. novembra 2020. godine do 17 sati

Studentskom praksom brže do posla

Projekat implementira Udruženje Prava za sve u partnerstvu sa UG Budućnost Modriča uz
finansijsku podršku Evropske unije

SVE O STUDENTSKOJ PRAKSI

DONATORI 

PARTNERI

ČLANICA