NOVOSTI

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za angažman konsultanta „Eksterni evaluator“ 4. Novembra 2020. - Molimo sve zainteresovane za ovaj Javni poziv da se prijave i dostave svoju ponudu najkasnije do 19. novembra 2020. godine do 17 sati
Online diskusija “BiH je u Evropi, a kada će u Evropsku uniju?” 20. Oktobra 2020. - Promocija i postizanje rodne ravnopravnosti je među ciljevima EU i potrebno je u praksi provesti sve ono što se usvoji u procesu reformi
Koliko se ulaže u rodnu ravnopravnost u BiH? 7. Oktobra 2020. - Rezultat projekta je publikacija “Where’s the Money for Women’s Rights?” (“Gdje je novac za ženska prava?”), u kojoj su na osnovu obavljenih intervjua sa ženskim organizacijama civilnog društva i donatorima u Albaniji, BiH, Crnoj Gori, Kosovu, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji predstavljena dosadašnja postignuća, trendovi finansiranja i potrebe ženskog pokreta
Gdje je novac za ženska prava? 14. Jula 2020. - Rezultati istraživanja ukazuju na važnost razvijanja dijaloga između donatora i ženskih organizacija civilnog društva o potrebama sektora, najboljim načinima da se odgovori na potrebe, kao i najboljim metodama za unapređivanje rodne ravnopravnosti
Poziv za dostavljanje ponuda za angažman stručnjaka_inje 1. Jula 2020. - Osnovni cilj projekta je podrška reformi visokog obrazovanja u oblasti provođenja studentske prakse kroz povezivanje akademske i poslovne zajednice, te studenstkih i drugih OCDa, kao i relevantnih institucija
Sastanak Ženske zagovaračke grupe 22. Maja 2020. - Zaključeno je da je od izuzetne važnosti da ženski glasovi budu uključeni u cijeli proces evropskih integracija BiH.
Regionalno strateško planiranje 4. Marta 2020. - Sastanak je bio prilika za predstavljanje rezultata projekata implementiranih na nacionalnom i regionalnom nivou i osvrt na stanje ženskih ljudskih prava u regionu.
Poziv za mlade: Prepoznaj i prati online prijetnje u društvenim medijima 21. Februara 2020. - U okviru edukacije mladi će se upoznati sa trendovima nasilnog ekstremizma na društvenim mrežama i načinima prepoznavanja online prijetnji koje vode ka nasilnom ekstremizmu. Krajnji rok za prijave je petak 28.02.2020. do 17:00 sati.
Javna promocija dokumenta “Šta nam donosi Reformska agenda II: pregled kroz prizmu ženskih prava” 6. Decembra 2019. - Dokument je nastao u saradnji sa Ženskom zagovaračkom grupom i prati strukturu Reformske agende II
Zadržimo mlade u Bosni i Hercegovini 3. Decembra 2019. - U okviru projekta izrađena je i prva on-line platforma ERSE mreže koja će povezati sve poslodavce, studente i akademsku zajednicu u oglašavanju i provođenju studentskih praksi

Studentskom praksom brže do posla

Projekat implementira Udruženje Prava za sve u partnerstvu sa UG Budućnost Modriča uz
finansijsku podršku Evropske unije

SVE O STUDENTSKOJ PRAKSI

DONATORI 

PARTNERI

ČLANICA