NOVOSTI

PRAVA ZA SVE zagovara u Briselu 2. Decembra 2021. - Poseban naglasak stavljen je i na političku krizu u kojoj se trenutno nalazi BiH i nedostatak provođenja neophodnih pravnih reformi
JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za angažman konsultanta_ice 4. Novembra 2021. - Molimo sve zainteresovane za ovaj Javni poziv da se prijave i dostave svoju ponudu najkasnije do 18.11.2021.godine do 17:00 sati
Rodna ravnopravnost kao sastavni dio evropskih integracija 2. Novembra 2021. - Zaključeno je da organizacije civilnog društva ne smiju biti uključene u procese donošenja odluka samo prema potrebi
Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga i odgovori na najčešće postavljana pitanja 22. Jula 2021. - Rok za podnošenje prijedloga: 30. juli 2021.
Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga 28. Juna 2021. - Rok za podnošenje prijedloga: 30. juli 2021.
JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za angažman edukatora_ice 16. Juna 2021. - Molimo sve zainteresovane za ovaj Javni poziv da se prijave i dostave svoju ponudu najkasnije do 30. juna 2021. godine do 16 sati.
Sastanak Ženske zagovaračke grupe 28. Aprila 2021. - Prisutne članice grupe razgovarale su i razmijenile informacije o političkoj participaciji žena, realizaciji ekonomskih i socijalnih prava, problemima u sektoru obrazovanja, porastu nasilja nad ženama, te smanjivanju prostora za djelovanje organizacija civilnog društva.
Da li je COVID-io nas? 17. Februara 2021. - Online diskusija o uticaju pandemije na žene u BiH, koja je poslužila i kao prilika za projekciju istoimenog filma i predstavljanje zagovaračkog dokumenta.
JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za angažman stručnjaka_inje 11. Februara 2021. - Molimo sve zainteresovane za ovaj Javni poziv da se prijave i dostave svoju ponudu najkasnije do 26. februara 2021.
JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za angažman edukatora_ice ili pravnog lica 11. Januara 2021. - Udruženje Prava za sve objavljuje javni poziv za podnošenje ponuda za angažman edukatora_ice ili pravnog lica, sa relevantnim iskustvom i referencama, za provođenje trening programa za potrebe projekta “Education Reform to secure youth employment through enterprise-based learning” koji udruženje “Prava za sve” provodi zajedno sa partnerskomorganizacijom UG “Budućnost” Modriča. Projekat finansijski podržava Evropska unija. Za […]

Studentskom praksom brže do posla

Projekat implementira Udruženje Prava za sve u partnerstvu sa UG Budućnost Modriča uz
finansijsku podršku Evropske unije

SVE O STUDENTSKOJ PRAKSI

DONATORI 

PARTNERI

ČLANICA