NOVOSTI

Poziv za dostavljanje ponuda za angažman stručnjaka_inje 1. Jula 2020. - Osnovni cilj projekta je podrška reformi visokog obrazovanja u oblasti provođenja studentske prakse kroz povezivanje akademske i poslovne zajednice, te studenstkih i drugih OCDa, kao i relevantnih institucija
Sastanak Ženske zagovaračke grupe 22. Maja 2020. - Zaključeno je da je od izuzetne važnosti da ženski glasovi budu uključeni u cijeli proces evropskih integracija BiH.
Regionalno strateško planiranje 4. Marta 2020. - Sastanak je bio prilika za predstavljanje rezultata projekata implementiranih na nacionalnom i regionalnom nivou i osvrt na stanje ženskih ljudskih prava u regionu.
Poziv za mlade: Prepoznaj i prati online prijetnje u društvenim medijima 21. Februara 2020. - U okviru edukacije mladi će se upoznati sa trendovima nasilnog ekstremizma na društvenim mrežama i načinima prepoznavanja online prijetnji koje vode ka nasilnom ekstremizmu. Krajnji rok za prijave je petak 28.02.2020. do 17:00 sati.
Javna promocija dokumenta “Šta nam donosi Reformska agenda II: pregled kroz prizmu ženskih prava” 6. Decembra 2019. - Dokument je nastao u saradnji sa Ženskom zagovaračkom grupom i prati strukturu Reformske agende II
JAVNI POZIV za slanje ponuda za izradu publikacije 4. Decembra 2019. - Udruženje Prava za sve sa partnerskom organizacijom UG “Budućnost” Modriča provodi projekat “Education Reform to secure youth employment through enterprise-based learning” (“Studentskom praksom brže do posla”) koji finansijski podržava Evropska unija. Osnovni cilj projekta je podrška reformi visokog obrazovanja u oblasti provođenja studentske prakse kroz povezivanje akademske i poslovne zajednice, te studenstkih i drugih OCDa, […]
Zadržimo mlade u Bosni i Hercegovini 3. Decembra 2019. - U okviru projekta izrađena je i prva on-line platforma ERSE mreže koja će povezati sve poslodavce, studente i akademsku zajednicu u oglašavanju i provođenju studentskih praksi
PRAVA ZA SVE zagovaraju u Briselu 28. Novembra 2019. - Zagovaranjem se nastojalo upoznati predstavnike institucija Evropske unije, naročito one koji prate napredak Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija, o stanju ženskih ljudskih prava i rodne ravnopravnosti u različitim sektorima
PRAVA ZA SVE na 74. sesiji CEDAW Komiteta 22. Novembra 2019. - Kroz učešće na sesiji i odgovore na pitanja članova/ica Komiteta, PRAVA ZA SVE su zagovarala punu primjenu UN Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena
Produžen rok za JAVNI POZIV – prijava kandidata zainteresovanih za eksternog evaluatora 19. Novembra 2019. - Osnovni cilj projekta je podrška reformi visokog obrazovanja u oblasti provođenja studentske prakse kroz povezivanje akademske i poslovne zajednice, te studenstkih i drugih OCDa, kao i relevantnih institucija.

Studentskom praksom brže do posla

Projekat implementira Udruženje Prava za sve u partnerstvu sa UG Budućnost Modriča uz
finansijsku podršku Evropske unije

SVE O STUDENTSKOJ PRAKSI

DONATORI 

PARTNERI

ČLANICA