NOVOSTI

Rodne analize: učešće žena u evropskim integracijama i reformskim procesima 6. Septembra 2023. - U okviru regionalnog projekta “Unaprjeđenje rodne ravnopravnosti kroz proces evropskih integracija”  izradili smo dvije značajne rodne analize kako bi ukazala na položaj žena u BiH u procesu evropskih integracija te njihovog učešća u važnim reformskim procesima. Rodna analiza “Zastupljenost žena na rukovodećim pozicijama javnih kompanija u BiH” ima za cilj ukazati na raspodjelu ekonomske moći […]
PANEL DISKUSIJA: “Kandidatski status Bosne i Hercegovine: Glas civilnog društva” 10. Januara 2023. - Danas na panel diskusiji govore isključivo žene: „Kreiramo prostor da se ženski glas, žensko znanje, ženski stavovi čuju u javnosti.“
Sastanak Ženske zagovaračke grupe sa ambasadorom Sattlerom 12. Septembra 2022. - Učesnice na ovom sastanku su poručile da je u ovom napetom političkom trenutku važno da se Evropska unija poveže sa svim građanima i građankama koji dijele evropske vrijednosti jer je ta podrška od ključne važnosti za promjene u društvu i vraćanje zemlje na evropski put
Organizacije civilnog društa počele proces pisanja Alternativnog CEDAW izvještaja 14. Juna 2022. - Prepoznato je da posebnu pažnju treba posvetiti pitanjima Romkinja, žena na selu, žena sa invaliditetom i LGBTIQ+ osoba, ali i drugih vulnerabilnih grupa
Sastanak Ženske zagovaračke grupe 11. Maja 2022. - Članice WAGa su razmijenile informacije o političkoj participaciji žena, realizaciji ekonomskih i socijalnih prava, problemima u zdravstvenom sektoru, porastu nasilja nad ženama
Kako su rodna ravnopravnost i proces pristupanja EU povezani i kako možemo doprinijeti unapređivanju rodne ravnopravnosti? 24. Marta 2022. - Pored Bosne i Hercegovine, kampanja se odvija u još četiri zemlje Zapadnog Balkana: Sjeverna Makedonija, Albanija, Kosovo i Crna Gora
Dodijeljeno 30 grantova u sklopu regionalnog projekta “Unapređivanje rodne ravnopravnosti kroz proces pridruživanja EU” 21. Januara 2022. - Dodijeljeni projekti, u iznosima do 15.000 € po grantu, koji će biti implementirani tokom narednih 18 mjeseci
Online diskusija – Civilno društvo u razgovorima o budućnosti zemlje: čuje li se ženski glas? 23. Decembra 2021. - Glas i stavovi građana i građanki, kao i civilnog društva se ne čuju u javnosti
PRAVA ZA SVE zagovara u Briselu 2. Decembra 2021. - Poseban naglasak stavljen je i na političku krizu u kojoj se trenutno nalazi BiH i nedostatak provođenja neophodnih pravnih reformi
JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za angažman konsultanta_ice 4. Novembra 2021. - Molimo sve zainteresovane za ovaj Javni poziv da se prijave i dostave svoju ponudu najkasnije do 18.11.2021.godine do 17:00 sati

Studentskom praksom brže do posla

Projekat implementira Udruženje Prava za sve u partnerstvu sa UG Budućnost Modriča uz
finansijsku podršku Evropske unije

SVE O STUDENTSKOJ PRAKSI

DONATORI 

PARTNERI

ČLANICA