NOVOSTI

Da li je COVID-io nas? 17. Februara 2021. - Online diskusija o uticaju pandemije na žene u BiH, koja je poslužila i kao prilika za projekciju istoimenog filma i predstavljanje zagovaračkog dokumenta.
JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za angažman stručnjaka_inje 11. Februara 2021. - Molimo sve zainteresovane za ovaj Javni poziv da se prijave i dostave svoju ponudu najkasnije do 26. februara 2021.
JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za angažman edukatora_ice ili pravnog lica 11. Januara 2021. - Udruženje Prava za sve objavljuje javni poziv za podnošenje ponuda za angažman edukatora_ice ili pravnog lica, sa relevantnim iskustvom i referencama, za provođenje trening programa za potrebe projekta “Education Reform to secure youth employment through enterprise-based learning” koji udruženje “Prava za sve” provodi zajedno sa partnerskomorganizacijom UG “Budućnost” Modriča. Projekat finansijski podržava Evropska unija. Za […]
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za angažman edukatora_ice ili pravnog lica 22. Decembra 2020. - Za detaljne informacije o uslovima i načinu dostavljanja ponude, kao i o očekivanim rezultatima angažmana pogledajte opis zadataka
Online sastanak: Ženski savjetodavni odbor – Uključimo žene u procese promjena” 8. Decembra 2020. - Sastanak je bio prilika za predstavljanje analiza tekućih projekata implementiranih u BiH u periodu 2020/21 iz rodne perspektive
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za angažman konsultanta „Eksterni evaluator“ 4. Novembra 2020. - Molimo sve zainteresovane za ovaj Javni poziv da se prijave i dostave svoju ponudu najkasnije do 19. novembra 2020. godine do 17 sati
Online diskusija “BiH je u Evropi, a kada će u Evropsku uniju?” 20. Oktobra 2020. - Promocija i postizanje rodne ravnopravnosti je među ciljevima EU i potrebno je u praksi provesti sve ono što se usvoji u procesu reformi
Koliko se ulaže u rodnu ravnopravnost u BiH? 7. Oktobra 2020. - Rezultat projekta je publikacija “Where’s the Money for Women’s Rights?” (“Gdje je novac za ženska prava?”), u kojoj su na osnovu obavljenih intervjua sa ženskim organizacijama civilnog društva i donatorima u Albaniji, BiH, Crnoj Gori, Kosovu, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji predstavljena dosadašnja postignuća, trendovi finansiranja i potrebe ženskog pokreta
Gdje je novac za ženska prava? 14. Jula 2020. - Rezultati istraživanja ukazuju na važnost razvijanja dijaloga između donatora i ženskih organizacija civilnog društva o potrebama sektora, najboljim načinima da se odgovori na potrebe, kao i najboljim metodama za unapređivanje rodne ravnopravnosti
Poziv za dostavljanje ponuda za angažman stručnjaka_inje 1. Jula 2020. - Osnovni cilj projekta je podrška reformi visokog obrazovanja u oblasti provođenja studentske prakse kroz povezivanje akademske i poslovne zajednice, te studenstkih i drugih OCDa, kao i relevantnih institucija

Studentskom praksom brže do posla

Projekat implementira Udruženje Prava za sve u partnerstvu sa UG Budućnost Modriča uz
finansijsku podršku Evropske unije

SVE O STUDENTSKOJ PRAKSI

DONATORI 

PARTNERI

ČLANICA