U okviru regionalnog projekta kojim se nastoji ostvariti unaprjeđenje rodne ravnopravnosti kroz
proces evropskih integracija izradili smo Izvještaj o procjeni za BiH: „Integrisanje principa rodne
ravnopravnosti u proces pristupanja EU”. Cilj ovog izvještaja jeste praćenje i izvještavanje o dijelovima
relevantnim za proces pristupanja EU iz rodne perspektive.
Na javnoj promociji publikacije/izvještaja nakon prezentacije ključnih nalaza i preprouka, u diskusiji
su aktivno učestvovali predstavnici Delegacije EU u BiH, kao i predstavnici različitih državnih
institucija i civilnog društva.
“Izvještaji o putu BiH ka EU nisu rodno osvješteni i pisani su diplomatskim jezikom bez jasnog
označavanja odgovornih za neurađeni posao”, rekla je Diana Šehić, direktorica Prava za sve koja je
predstavila publikaciju.


Pomoćnica direktorice Direkcije za evropske integracije u BiH Darija Ramljak je pojasnila da je proces
odlučivanja i izvještavanja u Mehanizmu za koordinaciju u BiH vrlo komplikovan jer svi moraju
odobriti sve: “Dok se druge zemlje u regiji bore da odgovore na pitanja ko, šta i kada kod nas je
glavno pitanje s čim imamo problem.”
Predstavnici Delegacije EU u BiH pojasnili su da uredi EK u Briselu i Sarajevo rade zajedno, a da iz BiH
u okviru izvještaja o napretku BiH uvijek dostavljaju i informacije koje dobiju od civilnog sektora, te
da kroz različite projekte stvaraju mreže nevladinih organizacija koje, nažalost, ne nastavljaju da
djeluju kada projekti završe.
Svi učesnici su na kraju događaja izrazli podršku uključivanju civilngo društva u proces Evropskih
integracija i izrazli interes za izradu folow up izvještaja.