Sastanak Ženske zagovaračke grupe

Sastanak Ženske zagovaračke grupe

1. maja 2020. godine online je održan redovni godišnji sastanak Ženske zagovaračke grupe (WAG – Women Advocacy Group), koju čine ženske organizacije civilnog društva, studentske organizacije i aktivistice iz cijele Bosne i Hercegovine. Na sastanku su...
Regionalno strateško planiranje

Regionalno strateško planiranje

Od 24. do 27. februara 2020. godine u Beogradu, Fondacija Kvinna till Kvinna u sklopu EU zagovaračkog programa organizovala je sastanak posvećen strateškom planiranju. PRAVA ZA SVE su, uz predstavnice drugih ženskih organizacija iz regiona, učestvovala na sastanku...
Zadržimo mlade u Bosni i Hercegovini

Zadržimo mlade u Bosni i Hercegovini

„Zadržimo mlade u BiH: Zaokružimo ciklus visokog obrazovanja“ je naziv konferencije koja je u organizaciji udruženja „Prava za sve“ iz Sarajeva i „Budućnost“ iz Modriče, održana 29. novembra 2019. godine u Banja Luci. Konferencija je dio projekta „Studentskom praksom...