Od 24. do 27. februara 2020. godine u Beogradu, Fondacija Kvinna till Kvinna u sklopu EU zagovaračkog programa organizovala je sastanak posvećen strateškom planiranju. PRAVA ZA SVE su, uz predstavnice drugih ženskih organizacija iz regiona, učestvovala na sastanku posvećenom razmjeni dosadašnjih iskustava u zagovaranju za bolji položaj žena i uključivanje ženskih glasova u proces evropskih integracija, te planiranju budućih koraka.

Sastanak je bio prilika za predstavljanje rezultata projekata implementiranih na nacionalnom i regionalnom nivou i osvrt na stanje ženskih ljudskih prava u regionu. Važan segment sastanka bio je i trening o teoriji promjene kao modelu planiranja i postizanja rezultata nastavka zagovaranja za promjene i veće učešće žena u procesu pristupanja Evropskoj uniji.