Koliko se ulaže u rodnu ravnopravnost u BiH?

Koliko se ulaže u rodnu ravnopravnost u BiH?

Tokom 2019. godine, PRAVA ZA SVE učestvovala su u regionalnom istraživačkom projektu “Finansiranje ženskog pokreta na Zapadnom Balkanu” i koordinirala istraživački proces u Bosni i Hercegovini, uz finansijsku podršku Fondacije Kvinna till Kvinna i regionalnu...
Gdje je novac za ženska prava?

Gdje je novac za ženska prava?

Tokom 2019. godine, PRAVA ZA SVE učestvovala su u regionalnom istraživačkom projektu “Finansiranje ženskog pokreta na Zapadnom Balkanu” i koordinirala istraživački proces u Bosni i Hercegovini, uz finansijsku podršku Fondacije Kvinna till Kvinna i regionalnu...

Poziv za dostavljanje ponuda za angažman stručnjaka_inje

Udruženje Prava za sve za potrebe projekta “Studentskom praksom brže do posla” traži stručnjaka_inju iz sektora visokog obrazovanja za izradu stručne publikacije: “Smjernice i silabusi za provođenje studentske prakse sa fokusom na društvene i tehničke studije” Osnovni...
Sastanak Ženske zagovaračke grupe

Sastanak Ženske zagovaračke grupe

1. maja 2020. godine online je održan redovni godišnji sastanak Ženske zagovaračke grupe (WAG – Women Advocacy Group), koju čine ženske organizacije civilnog društva, studentske organizacije i aktivistice iz cijele Bosne i Hercegovine. Na sastanku su...