Sastanak Ženske zagovaračke grupe

Sastanak Ženske zagovaračke grupe

Redovni godišnji sastanak Ženske zagovaračke grupe (WAG – Women’s Advocacy Group) se održao 6. aprila 2022. godine. WAG i ove godine priprema dokument u kojem će predstaviti stanje ženskih ljudskih prava u različitim oblastima, kao doprinos Izvještaju EU o napretku...
PRAVA ZA SVE zagovara u Briselu

PRAVA ZA SVE zagovara u Briselu

U novembru 2021. godine, Fondacija Kvinna till Kvinna organizovala je online Sedmicu zagovaranja (Consultancy Week) pred institucijama Evropske unije u Briselu na kojoj su učestvovale predstavnice ženskih organizacija civilnog društva iz zemalja Zapadnog Balkana....