Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga

Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga objavljen u sklopu Projekta: “Unapređivanje rodne ravnopravnostiu procesu pridruživanja EU” finansiranog od strane Evropske unije i kofinansiranog od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju. Tekst...

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za angažman edukatora_ice

Udruženje Prava za sve objavljuje javni poziv za podnošenje ponuda za angažman edukatora_ice, sa relevantnim iskustvom i referencama, za provođenje trening programa za potrebe projekta “Education Reform to secure youth employment through enterprise-based learning”...
Sastanak Ženske zagovaračke grupe

Sastanak Ženske zagovaračke grupe

27. aprila 2021. godine održan je redovni godišnji sastanak Ženske zagovaračke grupe (WAG – Women’s Advocacy Group), koju čine ženske organizacije civilnog društva, studentske organizacije i aktivistice iz cijele Bosne i Hercegovine. Na sastanku su predstavljeni...
Da li je COVID-io nas?

Da li je COVID-io nas?

U decembru 2020. godine organizovana je online diskusija “Da li je COVID-io nas?” o uticaju pandemije na žene u BiH, koja je poslužila i kao prilika za projekciju istoimenog filma i predstavljanje zagovaračkog dokumenta “Šta možemo očekivati nakon...