PRAVA ZA SVE zagovara u Briselu

PRAVA ZA SVE zagovara u Briselu

U novembru 2021. godine, Fondacija Kvinna till Kvinna organizovala je online Sedmicu zagovaranja (Consultancy Week) pred institucijama Evropske unije u Briselu na kojoj su učestvovale predstavnice ženskih organizacija civilnog društva iz zemalja Zapadnog Balkana....

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za angažman konsultanta_ice

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za angažman konsultanta_ice za pružanje usluge provođenja sveobuhvatne analize aktivnosti, ciljeva i rezultata i izradu Evaluacijskog izvještaja u okviru implementacije projekta: “Education Reform to Secure Youth Employment through...
Rodna ravnopravnost kao sastavni dio evropskih integracija

Rodna ravnopravnost kao sastavni dio evropskih integracija

13. oktobra 2021. održana je online radionica “Osnaživanje organizacija civilnog društva za uključivanje u proces evropskih integracija”. Radionica je prije svega bila namijenjena članicama Ženske zagovaračke grupe (WAG), koja već duže vrijeme aktivno zagovara za veće...

Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga

Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga objavljen u sklopu Projekta: “Unapređivanje rodne ravnopravnostiu procesu pridruživanja EU” finansiranog od strane Evropske unije i kofinansiranog od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju. Tekst...

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za angažman edukatora_ice

Udruženje Prava za sve objavljuje javni poziv za podnošenje ponuda za angažman edukatora_ice, sa relevantnim iskustvom i referencama, za provođenje trening programa za potrebe projekta “Education Reform to secure youth employment through enterprise-based learning”...