Sastanak Ženske zagovaračke grupe

Sastanak Ženske zagovaračke grupe

27. aprila 2021. godine održan je redovni godišnji sastanak Ženske zagovaračke grupe (WAG – Women’s Advocacy Group), koju čine ženske organizacije civilnog društva, studentske organizacije i aktivistice iz cijele Bosne i Hercegovine. Na sastanku su predstavljeni...
Da li je COVID-io nas?

Da li je COVID-io nas?

U decembru 2020. godine organizovana je online diskusija “Da li je COVID-io nas?” o uticaju pandemije na žene u BiH, koja je poslužila i kao prilika za projekciju istoimenog filma i predstavljanje zagovaračkog dokumenta “Šta možemo očekivati nakon...