U decembru 2020. godine organizovana je online diskusija “Da li je COVID-io nas?” o uticaju pandemije na žene u BiH, koja je poslužila i kao prilika za projekciju istoimenog filma i predstavljanje zagovaračkog dokumenta “Šta možemo očekivati nakon pandemije: Pregled kroz evropske integracije”.

Arijana Ćatović, koordinatorica projekata PRAVA ZA SVE, je istakla da ovim dokumentom nastojimo ukazati na neravnopravnost spolova koja kontinuirano postoji u bh. društvu te u kojoj mjeri će pandemija stanje dodatno pogoršati. Također, svrha ovog dokumenta je da istraži opcije i predloži preporuke za bolju provedbu standarda i zakona o rodnoj ravnopravnosti u BiH, bolju integraciju rodno osviještene politike unutar procesa pridruživanja EU i jaču ulogu ženskih organizacija civilnog društva u dijalogu o politikama unutar procesa integracije u EU.

Midhat Izmirlija

Profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Midhat Izmirlija kazao je da je BiH prema mišljenju Evropske komisije, uglavnom u ranim fazama pripremljenosti po određenim sektorima.

– Trebamo se upitati da li želimo ispuniti kriterije samo zbog pristupanja Evropskoj uniji ili zbog nas samih – podvukao je.
Smatra da je pandemija usložila proces, te da pitanje ljudskih prava postaje vrlo izazovno, jer su izazovi još veći, a posebno kad se govori o pravima žena.

– Vrlo je važno da se insistira na poštivanju ženskih prava, a posebno u kontekstu evropskih integracija, jer zbog nas moramo izgraditi određene standarde – zaključio je.

Emela Burdžović-Slipičević

Novinarka Emela Burdžović-Slipičević govorila je o položaju pripadnica ženskog pola u toj profesiji ističući da su upravo i novinarke bile na ‘prvoj liniji odbrane’ od pandemije koronavirusa.

– Svi statistički podaci koji su izneseni na ovoj diskusiji su medijima jako dobro poznati. Brojne žene s takvim pričama su ‘kucale na vrata’ novinarki, a mi smo prenosile takva iskustva. Žene su prve gubile posao, povećalo se nasilje nad ženama, samohrane majke nisu dobivale alimentaciju, a novinarke su ‘rastrgnute’ između posla i porodice pokušavale da prenesu takve priče – kazala je.

Suzana Tihi-Babić

Direktorica Odjela uprave ljudskim resursima Addiko Bank Suzana Tihi-Babić govorila o položaju žena u toj kompaniji, ističući da je omjer žena i muškarca u upravi zadovoljen.

Istakla je da su učinili sve kako bi pomogli uposlenicama u vrijeme pandemije te naglasila da je način odnosa uprave prema uposlenicima u vrijeme pandemije prava slika situacije u određenoj kompaniji.

Učesnici su pozdravili izradu ovog dokumenta, te naročito kratkog dokumentarnog filma u kojem su žene iz različitih sektora rada I ekonomije svjedočile o tome kako su se nosile sa izazovima tokom pandemije na radnom mjestu i u porodici.