Grupa organizacija civilnog društva koje imaju dugogodišnju ekspertizu u borbi za ženska ljudska prava su pokrenule proces izrade Alternativnog CEDAW izvještaja za period 2019. – 2022. godine. Proces je započeo održavanjem radionice na kojoj je definisana metodologija za izradu izvještaja koji je koordinirala i fasilitirala prof. dr. Amila Ždralović, sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Definisano je osam oblasti koje će biti analizirane a organizacije su zauzele stav da je intersekcionalni pristup u obradi pojedinačnih oblasti nužan, tako da će problemi osjetljivih skupina biti integrisani u sva pojedinačna poglavlja. Prepoznato je da posebnu pažnju treba posvetiti pitanjima Romkinja, žena na selu, žena sa invaliditetom i LGBTIQ+ osoba, ali i drugih vulnerabilnih grupa.
Također, dogovoreni su slijedeći koraci i usvojen plan rada.