kako bi se otvorio dijalog o kandidatskom statusu koji je Bosna i Hercegovina dobial u decembru 2022.

Viši politički savjetnik u Delegaciji EU u BiH Fermin Cordoba je istaknuo. „Za Evropsku uniju neophodno je obezbijediti adekvatno okruženje za djelovanje civilnog društva. Ova panel diskusija je odlična prilika kako bi se pokazao potencijal građanskog društva, u naporima da podrži pristupni proces Bosne i Hercegovine kao i zadovolji svih 14 ključnih prioriteta koji stoje pred BiH, što je još zanačajnije u svjetlu kandidatskog statusa koji je dobila BiH“.

Pomoćnica direktora Direkcije za evropske integracije Darija Ramljak je govorila o tome šta znači kandidatski status: „Smatramo jako bitnim otvoreni dijalog sa civilnim društvom. Direkcija za evropske integracije je prije sedam dana imala inicijalnu diskusiju s civilnim društvom o većem uključenju civilnog društva u proces evropskih integracija, posebno u svjetlu nadolazećih faza.“

Direktorica Udruženja “Prava za sve” Diana Šehić je kazala da zajedno sa ženskom zagovaračkom grupom koju čini 18 organizacija iz cijele BiH, niz godina prati proces evropskih integracija, i istakla: „Smatramo da je kandidatski status jako važan. Ono što stoji pred vlastima u BiH u narednom periodu, a to je ispunjenje svih uslova iz 14 prioriteta, je nešto na čemu svi treba da rade, jer će to u konačnici donijeti bolju zaštitu ljudskih prava, bolje društvo za sve građane i građanke ove zemlje.“

Napomenula je da danas na panel diskusiji govore isključivo žene, dodajući da u BiH ima mnogo žena koje su stručnjakinje za sve oblasti na koje se referiše 14 prioriteta: „Kreiramo prostor da se ženski glas, žensko znanje, ženski stavovi čuju u javnosti.“
Novinarka, glavna i odgovorna urednica portaka Interview.ba, Senka Kurt: „Nekoliko je stvari koje ova zemlja mora uraditi, ne samo za dobrobit medija, nego za dobrobit cijele BiH – promijeniti zakone i te zakone provoditi. BiH, kada su mediji, slobodno izražavanja u pitanju, ima možda najbolje zakone u Evropi. Međutim, ti zakoni se ne provode.“