Udruženje “Prava za sve” je 5. decembra 2019. godine u EU Info centru u Sarajevu predstavilo zagovarački dokument “Šta nam donosi Reformska agenda II: pregled kroz prizmu ženskih prava”, u cilju uključivanja rodne ravnopravnosti u reforme koje prate proces evropskih integracija Bosne i Hercegovine.

Dokument je nastao u saradnji sa Ženskom zagovaračkom grupom i prati strukturu Reformske agende II, te ukazuje koliko su žene zastupljene u oblastima održivog i ubrzanog ekonomskog rasta i unapređenja poslovnog okruženja, depolitizacije i povećanja efikasnosti javnih preduzeća, sveobuhvatne reforme i poboljšanja kvalitete zdravstvenog sistema, te politika koje pružaju prilike mladima, ženama i ostalim ranjivim kategorijama.

Diana Šehić, direktorica Udruženja “Prava za sve” istakla je da je “usvajanje Reformske agende II jako važno, ali nedostaje integracija ženskih ljudskih prava u mjere koje će se provoditi. Tokom rada na analizi Reformske agende II, identifikovali smo tri ključna nedostatka: izostanak evaluacije primjene Reformske agende I, nedostatak navođenja i prikupljanja statističkih podataka razvrstanih po spolu, te neprovođenje postupka procjene uticaja propisa.

Gianluca Vannini, šef Sekcije operacija za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju u Delegaciji Evropske unije u BiH, podržao je izradu ovog dokumenta, posebno zbog toga što ženska ljudska prava nisu u dovoljnoj mjeri zastupljena na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. “Jedna od ključnih vrijednosti Evropske unije je ravnopravnost spolova, i mi posvećujemo posebnu pažnju ovom pitanju. Znamo da se uvijek može više, i zbog toga smo danas ovdje, kako bismo učestvovali u debati. Žene moraju biti prisutne u javnom životu i u svim sferama moraju biti jednake sa muškarcima. Sa ovog mjesta upućujemo poziv vlastima i medijima da budu uz nas, jer je ovo kontinuiran proces na kojem se mora stalno raditi”, izjavio je Vannini.

Govoreći o sadržaju novih reformi, Maida Omerćehajić, pravna savjetnica u Udruženju “Prava za sve” istakla je da je klasifikacija žena kao ranjive kategorije u bh. društvu poražavajuća. “Unutar četiri poglavlja Reformske agende II, žene se spominju samo u posljednjem. Ženske perspektive, iskustva i ekspertiza moraju biti ravnopravno uključeni u kreiranje i implementaciju svih reformi”, navela je Omerćehajić.

Tokom diskusije nakon predstavljanja dokumenta, Krassimir Nikolov, šef Sekcije za europsku integraciju, politička i ekonomska pitanja u Delegaciji Evropske unije, rekao je da je ova analiza objavljena u pravo vrijeme, odmah nakon usvajanja programa reformi, kao i da se moraju razgraničiti odgovornosti civilnog sektora i nadležnih institucija tako da su institucije te koje su odgovorne za provođenje zakona.

Branislava Crnčević-Ćurić iz Agencije za ravnopravnost spolova BiH govorila je o obavezi prikupljanja statističkih podataka razvrstanih po spolu u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH, te postavila pitanje načina sankcionisanja nepoštivanja ove zakonske odredbe.

Zaključeno je da je u sve buduće razgovore o Reformskoj agendi II nužno uključiti stavove građana i građanki, te civilnog društva.

Zagovarački dokument možete preuzeti na ovom linku.