17. novembra 2020. godine održan je online radni sastanak u sklopu nastavka programa “Ženski savjetodavni odbor – Uključimo žene u procese promjena” koji podržava Fondacija Kvinna till Kvinna. Sastanak je bio prilika za predstavljanje analiza tekućih projekata implementiranih u BiH u periodu 2020/21 iz rodne perspektive: Lejla Gačanica, saradnica “Prava za sve” je predstavila analizu projekata Delegacije EU i EUSR, dok je Bojana Ilić iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luka predstavila projekte koje finansiraju razne ambasade u BiH.

Učesnice sastanka bile su članice Ženskog savjetodavnog odbora i predstavnice ženskih organizacija civilnog društva iz cijele BiH, koje su nakon predstavljanja analiza diskutovale o nalazima i preporukama, te o mogućim budućim zajedničkim akcijama u cilju uključivanja ženskih glasova i perspektiva u proces evropskih integracija, sa posebnim naglaskom na ulogu ženskih organizacija civilnog društva.