Ovim putem vas obavještavam da je web stranica Inicijative za monitoring EU integracija BiH zvanično počela sa radom. 

Stranicu možete pogledati na slijedećem linku.

Inicijativa za monitoring EU integracija BiH je koalicija organizacija civilnog društva koje aktivno učestvuju u procesu praćenja i izvještavanja o aktivnostima nadležnih institucija u BiH kao i drugih učesnica, pri ispunjavanju uslova za pristup Evropskoj uniji. Inicijativa na taj način osigurava kontinuiranu zaštitu i poštovanje ljudskih prava pri svakom donošenju odluka nadležnih institucija. Više o inicijativi na slijedećem linku.