PRAVA ZA SVE dio su Anti-diskriminacijskog programa (AD program) koji uz podršku USAID-a i Fonda Otvoreno društvo BiH, a zajedno sa Mediacentar Sarajevo, Centrom za društvena istraživanja Analitika i Vaša prava implementiraju još od 2010. godine.

Ove godine program se implementira pod nazivom “Jednakost za sve: koalicija civilnog društva protiv diskriminacije”. Program promovira aktivnu ulogu civilnog društva i građana u sprečavanju i borbi protiv diskriminacije u BiH.

Program zagovara promjenu politika koje se odnose na pitanje diskriminacije u BiH, te sarađuje sa organizacijama civilnog društva jačajući njihove kapacitete da se aktivnije uključuju u borbu protiv diskriminacije.

Pružanje besplatne pravne pomoći građanima, kao i program malih grantova za organizacije civilnog društva, dio su aktivnosti.

Vjerujemo da se o diskriminaciji mora voditi javna debata koja će građanima BiH omogućiti da budu bolje informisani o slučajevima diskriminacije, mehanizmima zaštite i svojim pravima. Putem portala www.diskriminacija.ba omogućuje se kontinuirano i slobodno informisanje o pitanjima (ne)diskriminacije u BiH.