Jučer smo sa našim dragim kolegicama, Sanjom i Zdravkom, iz B.a.B.e., započele sa zajedničkom inicijativom Obrazovanjem ka ravonopravnosti. Forumu o obrazovanju za rodnu ravnopravnost su prisustvovali predstavnici i predstavnice nevladinih organizacija iz Sarajeva a Forumu je prisustvovao i NJ.E. Veleposlanik Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, Ivan Del Vechio. O