U Sarajevu su PRAVA ZA SVE prošle sedmice održala sastanak za NVO o pružanju informacija i savjetovanja organizacijama čiji su korisnici/ce potencijalne žrtve diskriminacije. Treningu su prisustvovali predstavnici/ce 6 organizacija a trening je bio zanimljiv i dinamičan a učesnici su pokazali izrazito interesovanje za temu i aktivno učestvovali u treningu.