23. i 24. jula je održan je seminar za predstavnike/ce parlamentarnih komisija Parlamentarne skupštine BiH i Parlamenta FBiH. Tema seminara je bila “Kako integrisati standarde ravnopravnosti spolova u pravne propise” a prezentirale smo i nacrt Priručnika o integrisanju ovih propisa a koji je namijenjen predstavnicima zakonodavne vlasti. Seminaru su prisustvovali predstavnici Komisije za ravnopravnost spolova i komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH i Parlamenta FBiH te predstavnici Odbora za rad i socijalnu zaštitu FBiH. Cilj seminara je bio predstaviti članovima i članicama komisije na koji način se mogu uključiti u proces integriranja rodne ravnopravnosti u pravne propise, na koji način s tim u vezi komunicirati sa izvršnom vlasti te koja pitanja je korisno postavljati institucijama zaduženim za učešće u ovom procesu. Na seminaru su govorile i bivše parlamentarke Parlamenta FBiH, Katica Čerkez, i Parlamentarne skupštine BiH, Ismeta Dervoz ali i predstavnike Gender centra FBiH i Agencije za ravnopravnost spolova BiH. Seminar je održan u sklopu Projekta jačanja instucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini finansiranog od strane USAID.