PRAVA ZA SVE je organizovala seriju debata o diskriminaciji žena u pristupu pravu na zdravlje koje su se bavile temama participacije, pristupom zdravstvenoj zaštiti žena na selu, žena sa invaliditetom i drugih marginalizovanih grupa žena te, pitanjem obrazovanja mladih o seksualnom i reproduktivnom zdravlju. Debate su okupile aktivistkinje i stručnjakinje organizacija civilnog društva, predstavnike i predstavnice nadležnih institucija, predstavnike i predstavnice političkih partija, i druge važne aktere u ovoj oblasti.

Debatama su predhodili članci sa relevantnim temama koje su pisale aktivistkinje i stručnjakinje iz organizacija civilnog društva koje su objavljene na partnerskom portalu www.diskriminacija.ba. Sve debate su praćene i kratkim video bilješkama koje su objavljene na našem youtube kanalu.

PRAVA ZA SVE nastavljaju javno zagovaračke kampanje u borbi protiv diskriminacije. Pratite nas i dalje.

Debate su organizovane u okviru djelovanja Koalicije civilnog društva u borbi protiv diskriminacije „Jednakost za sve“* koju finansijski podržava USAID i Fond otvoreno društvo Bosne i Hercegovine.

 

 

* Koalicija je grupa organizacija koja promovira aktivnu ulogu civilnog društva i građana u sprečavanju i borbi protiv diskriminacije u BiH, zagovara promjenu antidiskriminacijskih politika, te sarađuje sa organizacijama civilnog društva jačajući njihove kapac itete da se aktivnije uključuju u borbu protiv diskriminacije. Koaliciju sačinjavaju četiri partnerske organizacije Mediacentar Sarajevo, Centar za društvena istraživanja Analitika, Vaša prava BiH i PRAVA ZA SVE.