Zbog velikog interesovanja mladih, prvenstveno studenata prava i aktivista OCD sa prostora cijele BiH, Prava za sve je ponovo organizirala radionice na teme “Šta je diskriminacija, kako je prepoznati i zaštiti se” i “Osnovni principi i zagovaranje u BH praksi”.

edukacija MC

Edukacija MC1

Učesnici su i ovaj put sa vrhnunskim stručnjacima iz ove oblasti kroz predavanje i interaktivnu diskusiju učili šta je diskriminacija, kako razlikovati diskriminaciju od kršenja ljudskih prava, te koji su oblici diskriminacije.

edukacija MC2

edukacija MC3

Zatim, kroz grupni rad su vježbali kako koristiti pravne mehanizme zaštite od diskriminacije.

Edukacija MC4

Stekli su osnovna znanja o AD zagovaranju i zagovaračkim aktivnostima, kao i osnovnim elementima planiranja uspješne kampanje.

Edukacija MC5