Tokom 2019. godine, PRAVA ZA SVE učestvovala su u regionalnom istraživačkom projektu “Finansiranje ženskog pokreta na Zapadnom Balkanu” i koordinirala istraživački proces u Bosni i Hercegovini, uz finansijsku podršku Fondacije Kvinna till Kvinna i regionalnu koordinaciju Kosovo Women’s Network.

Rezultat projekta je publikacija “Where’s the Money for Women’s Rights?” (“Gdje je novac za ženska prava?”), u kojoj su na osnovu obavljenih intervjua sa ženskim organizacijama civilnog društva i donatorima u Albaniji, BiH, Crnoj Gori, Kosovu, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji predstavljena dosadašnja postignuća, trendovi finansiranja i potrebe ženskog pokreta.

Rezultati izvještaja sa fokusom na BiH predstavljeni su 17. septembra 2020. godine. Prisutnim su se obratili Gianluca Vannini (Delegacija EU u BiH), Torgny Svenungsson (Ambasada Švedske u BiH), Ristin Thomasson (Kvinna till Kvinna), te Selma Badžić (Centar ženskih prava Zenica), Larisa Kovačević (Bolja budućnost Tuzla) i Maida Omerćehajić (Prava za sve). Rezultate istraživanja i preporuke predstavila je Nicole Farnsworth, glavna istraživačica iz Kosovo Women’s Network.

Rezultati istraživanja za BiH ukazuju na nedostatak podrške institucija – samo 3% sredstava koje su primile ženske OCD potiče iz vladinog sektora. Finansijska podrška ključna je za nastavak rada ženskih OCD – 75% ženskih organizacija iz BiH bilo je u situaciji da u određenom periodu nema dovoljno sredstava, a otprilike jedna trećina je bila u opasnosti od zatvaranja usljed nedostatka sredstava. “Organizacije civilnog društva u BiH, a posebno one koje se bave pitanjima ženskih prava i rodne ravnopravnosti, godinama se susreću sa problemom suženog prostora djelovanja i nedostatkom finansijske podrške. Ovo istraživanje ilustruje dostignuća ženskog pokreta, ali i identifikuje područja gdje nam je podrška najpotrebnija, bilo da se radi o posebnim programima ili sredstvima koja nam mogu omogućiti fleksibilnost i slobodu da reagujemo na nepredviđene događaje i kreiramo strategije za buduće korake”, izjavila je na prezentaciji Maida Omerćehajić, pravna savjetnica Udruženja „Prava za sve“.