PRAVA ZA SVE su u saradnji sa SGIP i Gender Centrom FBiH, organizirali i održali radionicu: „Integrisanje ravnopranvosti spolova u javne politike i propise“.

Učesnici ove radionice bili su brojni predstavnici gotovo svih ministarstava Federacije BiH. Radionica je između ostalog doprinijela i praktičnoj primjeni ranije izrađenog Priručnika o integrisanju principa ravnopravnosti spolova u pravne propise koje možete naći u sekciji Publikacije.

Projekt jačanja institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini (SGIP), čiju realizaciju finansira USAID, a provodi  Fondacija za istraživanje Državnog univerziteta New York, između ostalih aktivnosti, pruža podršku institucijama vlasti u integrisanju principa ravnopravnosti spolova u pravne propise.