PRAVA ZA SVE nastavlja sa serijom debata u okviru djelovanja Koalicije „Jednakost za sve“ koju finansijski podržava USAID i Fond otvoreno društvo Bosne i Hercegovine.

Prva u novoj seriji debata se fokusirala na pitanje Da li prepoznajemo diskriminaciju? – izazovi za građane i institucije na kojoj su govorili stručnjaci iz oblasti zaštite od diskriminacije prof.dr Midhat Izmirlija, advokat Zlatan Terzić i Slobodanka Dekić, stručnjakinja OCD za pitanja diskriminacije.

Efikasna-zastita-od-diskriminacije-3

Za više detalja o samoj temi pogledajte članak prof.dr Midhata Izmirlije na portalu Koalicije.

Za više detalja o poznavanju pojma diskriminacije od strane građana pogledajte vox populi te kratka video bilješka sa debate dostupna je na YouTube stranici PRAVA ZA SVE.

PRAVA ZA SVE nastavlja javno zagovaračke kampanje u borbi protiv diskriminacije. Pratite nas i dalje putem društvenih mreža.

Efikasna-zastita-od-diskriminacije-2