21. maja 2019. godine u prostorijama Udruženja „Prava za sve“ u Sarajevu održan je radni sastanak WAG (Women Advocacy Group – Ženska zagovaračka grupa) sa partnerima, u sklopu projekta “Women's Voices and Perspectives Integrated into EU Accession Process“ koji podržava Fondacija Kvinna till Kvinna. WAG čine ženske organizacije civilnog društva i aktivistice iz cijele Bosne i Hercegovine.

WAG01

WAG02
Na sastanku su predstavljeni rezultati dosadašnjeg monitoringa raznih aspekata učešća žena u procesu EU integracija, kao i rad na policy dokumentu koji za cilj ima ukazati na ulogu i značaj žena i ženskih organizacija civilnog društva u procesu pridruživanja EU.

WAG03

WAG04
Mreža podrške WAG se širi uz jačanje komunikacije i saradnje sa Delegacijom EU u BiH, EUSR u BiH, Direkcijom za evropske integracije BiH i zastupnicama iz predstavničkih tijela na različitim nivoima vlasti, kao i uključivanjem mladih žena iz tri studentske asocijacije u rad grupe. Kroz otvaranje mreže i saradnju sa institucijama i drugim organizacijama, razvijat će se i postojeći kapaciteti u sektoru civilnog društva, kao i ojačati zagovaračka inicijativa, te tako osigurati predstavljanje ženskih glasova u reformskim procesima.

WAG05

WAG06