U periodu od 3. do 8. novembra 2019. godine, Fondacija Kvinna till Kvinna organizovala je Sedmicu zagovaranja (Consultancy Week) u Briselu na kojoj su učestvovale predstavnice ženskih organizacija civilnog društva iz zemalja Zapadnog Balkana.

Maida Omerćehajić, pravna savjetnica u Udruženju PRAVA ZA SVE, učestvovala je u ovom programu zagovaranja za rodnu ravnopravnost i veću uključenost žena i ženskih organizacija civilnog društva u procesu pridruživanja Evropskoj uniji pred zastupnicima/ama u Evropskom parlamentu, te predstavnicima/ama Direkcije Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju (DG NEAR) i Evropske službe za spoljnu akciju (EEAS).Zagovaranjem se nastojalo upoznati predstavnike institucija Evropske unije, naročito one koji prate napredak Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija, o stanju ženskih ljudskih prava i rodne ravnopravnosti u različitim sektorima. Na ovaj način, predstavljene su informacije prikupljene kroz praćenje primjene antidiskriminacijskog seta zakona, što će pomoći Evropskoj komisiji prilikom izrade Državnog izvještaja za Bosnu i Hercegovinu.